odhad nemovitosti

Moderní odhad nemovitosti

Odhad nemovitosti díky pokročilým technologiím přestává být odhadem a stává se z něj vlastně čistý výpočet. 

Využití databází

Díky databázovým systémům je totiž možné sestavit cenu nemovitosti na základě velice podobných transakcí, které byly realizovány v minulé době v blízké lokalitě oceňované nemovitosti.

Situace je podobná, jako když se oceňují automobily. Typizace a nedávné prodeje podobných modelů od značek, které se běžně obchodují, vytváří databázi, díky které je možné ocenit přesně jakýkoliv automobil

Podobně tomu je i u nemovitostí.  Ovšem u nemovitostí je třeba zohlednit více faktorů – velikost, vybavení, stav a příslušenství,  které se vždy liší. Nejdůležitějším faktorem pro zohlednění je však lokalita.

V rámci lokality se zohledňuje vybavenost místa – dostupnost služeb, školství, zdravotní péče, kultury, dopravní dostupnost,  pracovní příležitosti a v neposlední řadě sportovní vyžití.

 Tyto všechny faktory lze dnes velice jednoduše postavit vedle sebe a na základě jejich hodnot provést srovnání mezi oceňovanou a srovnávanými nemovitostmi.

Navíc je možné postavit srovnání čistě na realizovaných prodejích či ostatních transakcích – např. pronájmech.

Pokrok v oblasti oceňování

Díky tomu přestává být odhad nemovitosti jen odhadem, jak uvádíme výše.

Zpracování tohoto dokumentu (odhadu nemovitosti) může být skutečně velice precizní a přesné tak, aby byly použity co nejpodobnější vzorky pro srovnání, čímž  se snižuje odchylka výpočtu.

V poslední době se objevilo několik databázových systémů – aplikací, které každodenně, a to několikrát denně, sledují realitní inzerci na všech velkých realitních serverech v České republice a informace si strukturovaně ukládají.

Ukládají si jak fotografie, popis nemovitosti tak, a to hlavně, vývoj nabídkové ceny.

Díky těmto databázovým systémům, například systému jménem INEM, je možné dohledat historii realitní inzerce a vybrat z ní nejpodobnější nemovitosti oceňované.

Díky tomu se dosáhne nejpřesnějšího odhadu nemovitosti. Neboli, chceme-li, výpočtu ceny nemovitosti. 

Není tak tedy nutné již brát jakýkoliv odhad ceny nemovitosti s rezervou, jelikož nové systémy a technologie umožňují nemovitosti oceňovat skutečně přesně.

Online oceňování

V poslední době se také objevilo několik služeb, které využívají databázové systémy pro ocenění nemovitostí online. Existují i služby, které poskytují odhad zdarma.